این مد،برای بازی Generals Zero Hour ایجاد شده است و با اضافه کردن این مد به پوشه ی بازی Generals Zero Hour می توان از آن استفاده کرد.
ارتش های موجود در این مد عبارت اند از:
ارتش آمریکا
ارتش چین
ارتش روسیه
ارتش ایران
ارتش عراق
ارتش اسرائیل
ارتش پاکستان
ارتش هند
ارتش انگلستان
ارتش آلمان
ارتش فرانسه
ارتش کره ی شمالی
ارتش کره ی جنوبی
ارتش ژاپن

سه ضعف اصلی این مد،تعداد کم نقشه ها و نداشتن ابر سلاح یا Super Weapon است و نداشتن هوش مصنوعی برای برخی از کشور هاست.
برای دانلود روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

حجم: 396 MB

جهت تعمیر و تصحیح مشکلات گرافیکی و ... این مد،پچ زیر را هم دانلود کنید و در پوشه ی بازی کپی پیست کنید.

حجم: 52 MB

برای انگلیسی کردن زبان بازی،پچ زیر را دانلود بفرمایید:

حجم: 3 MB